Make your own free website on Tripod.com

Tady najdete nìkolik odkazù na stránky, které sice nejsou pøímo
spojeny s mou osobou, (to je dobøe, to jste si oddechli, co?) ale
které mám rád, takže jsou vlastnì se mnou spojeny...

zatím bez pìkných ikonek

Ochránci hospodáøských zvíøat

Greenpeace

Dobré jídlo bývá takové, že nepoznáš, z èeho je

Vše o cestování

HRANICE - mìsto mìst

GOOGLE - nejlepèí vyhledávaè a stopaø

eXTReMe Tracker