Make your own free website on Tripod.com

Tak tady je nìkolik obrázkù z cesty na Korsiku:

Tùòka


Pohled z Col de Vergio
Moøe u útesù Bonifacia
Høbitov v Bonifaciu
Ulièky Bonifacia
Pohled na mìsteèko Porto


eXTReMe Tracker